همیشه قناعت داشته باشید و همیشه صبور باشید

.

2023-03-20
    نهبغق ت ج